Brajamusti ~ GAMBAR FOTO WAYANG KULIT JAWA BALI INDONESIA,CERITA TOKOH WAYANG GOLEK SUNDA

Brajamusti


In the Wayang has a ksatria.BRAJAMUSTI is the son of five-to Prabu Arimbaka, the king of the giant state Pringgandani with Dewi Hadimba. He had seven siblings named; Arimba / Hidimba, Dewi Arimbi, Arya Prabakesa, Brajadenta, Brajalamatan, Brajawikalpa and Kalabendana.